top of page

Shadows of Nyn'Dira
Pronunciation Guide

Broken Order Brotherhood

Nerana (Neer) – NEER-ahna

Y’ven  – YEV-in

Druindarvenia (Dru) – DROO

Reiman – RIY-man

Gilbrich – Gill-brick

Coryn – COR-in

Morganis (Mor) – MOR-gone-iss

 

Evae

Aélla  – AYLA

Avelloch – AV-uh-LOCK

Klaud – Cloud

Thallon – TALON

Thurandír – THUR-an-deer

Elidyr – EL-ah-deer

Aen’mysvaral – ANE-miss-verr-ALL

N’iossea – NEE-oh-SAY

Nasir – Nah-SEER

Ithronél – EE-thro-nell

Nasir – Nah-SEER

 

Order of Saro

Beinon – BAY-nin

Eiden – EE-den

Nizotl – Nih-ZOLT

Rothar – ROW-THAR

 

Races

Dreled – DREHL-ed

Evae – EE-vay

Klaet’il – klee-uh-TIL

Rhyl – RILL

Ydris – EE-driss

E’liaa – EE-lee-ah

 

Territories and Place

Navarre – Nah-vair

Aardn – ARR-din

Ik’Nharaii – EEK-nah-riy

Ik’Navhaa – EEK-nah-vah

Galdir – GALL-deer

 

 

Evaesh Words or Phrases

Kanavin – KAHN-ah-veen

Evaesh – Ay-vish

Lanathess – LAHN-ah-THESS

Drimil – DREM-EL

Brenavae – BREE-nah-VAY

Senavae – SEE-nah-VAY

Travaran – TRAV-are-ahn

Naik’avel – NYE-kah-vell

Kila – kee-lah

Stia’dyr – stee-ah-deer

bottom of page